Dr. Michael Newtoni raamatud

Dr. Michael Newtoni kohta saad rohkem infot tema ametlikult kodulehelt:
https://www.newtoninstitute.org/